Artistic Residency for Natasha Nedelkova (Skopje, Macedonia) in Trogir, Croatia organized in the frame of the project DISSONANT (CO)SPACES – Imagining new institutional models and practices 23/30 September/program MOTEL TROGIR

Aiming to approach the question of public within cultural spaces by involving artists’ perspective based on their research of the contexts and spaces related to the project, we created possibility for three artistic residencies, one in Macedonia and two in Croatia.

Macedonian, Skopje based artists Natasha Nedelkova was invited as artists in residency taking place in Croatia as part of the residency programme MOTEL TROGIR, hosted by the project partner Slobodne Veze form Zagreb, Croatia. Read More

Artistic Residency for Danilo Prnjat (Belgrade, Serbia) in Skopje – Kino Kultura organized in the frame of the project DISSONANT (CO)SPACES – Imagining new institutional models and practices 19/29 September/Skopje/Kino Kultura

Aiming to approach the question of public within cultural spaces by involving artists’ perspective based on their research of the contexts and spaces related to the project, we created possibility for three artistic residencies, one in Macedonia and two in Croatia.

Danilo Prnjat – artist from Belgrade, Serbia –  was invited as artists in residency taking place in Skopje – Kino Kultura, hosted by Lokomotiva – Skopje.

Danilo Prnjat is an artist who bases his artistic and critical work on criticality of the institution of culture. During his ten-day residency in Skopje, he was invited to explore the institutional structure of the city. His focus will be on the process of transformation of cultural institutions, relations between state/city cultural institutions and institutions of “independent” scene, the overlaps that with the current political changes in Macedonia become more apparent and proposing the draft of one potential critical reflection of these processes.

Read More

Residency program in Workshop Foundation, Budapest in the framework of Life Long Burning (LLB) RESULTS

The jury for the NDA residency program in Workshop Foundation, Budapest in the framework of Life Long Burning (LLB) have announced the results

Besides the criteria of a quality of an artistic proposal, the jury followed the guidelines of the open call prioritizing proposals from Balkans and NDA countries, projects that enhance regional and international collaboration, sharing the knowledge and artistic resources with the NDA network and those projects that give support to NDA’s initiatives for development
of local dance scenes based on collaboration, sharing and openness. Read More

DANCE WORKS! programme of Life Long Burning (LLB) project RESULTS

The jury for the Dance Works! Programme 2017 consist of Angelina Georgieva, Dejan Srhoj and Aleksandra Janeva Imfeld are announcing the results for the co- production proposals of Life Long Burning (LLB) programme- Dance Works!

Besides the criteria of a quality of the artistic proposal, important aspect for the jury was the relation of the project to the region of the NDA network, part of which is the co-producer Lokomotiva-Skopje, as well as to its aims to enhance regional and international collaboration, sharing knowledge and artistic resources.
Led by these criteria, the jury gave the privilege to the proposal “Make it, make it, don’t fake it” by Darko Dragičević, Esta Matković and Vanja Smiljanić, co-produced by Quartier am Hafen, Cologne STANICA Servis za savremeni ples, Belgrade, JSKD Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti/Republic of Slovenia

Read More

Презентација со јавна дискусија на студија на добар случај – Мотел Трогир

english below>>>>

Во рамките на јавната дискусија „Каков Офицерски Дом ни треба?“, како дел од АКТО АГОРА – ГРАЃАНИТЕ ЗА ЈАВНОТО ДОБРО – ГРАЃАНИТЕ ЗА ОФИЦЕРСКИ која се одржа на 02 Септември 2017 година, во паркот на Офицерскиот дом, Наташа Бодрожиќ, куратор, културен активист и менаџер во културата, од организацијата Слободне везе, Загреб ги прикажа формите, тактиките и стратегии развиени околу прашањето за заштита на Мотел Трогир како битно архитектонско наследство со колективна и социјална функција во минатото.

Исто како и новата уметничка продукција поврзана со оваа тема развиена во формат на меѓународна резиденцијална програма.

Read More

Континуирани средби на работната група за Офицерски Дом

Како дел од повеќе работни средби во рамките на проектот „Културни простори за активни граѓани“, се направи истражување за состојбата околу припадноста на на Офицерски Дом во Битола, препораки за просторот и неговото користење и предлог јавна акција во рамки на АКТО фестивалот во 2017 година.

Учество во работењето на групата имаат:
Филип Јовановски и Ивана Васева (ФРУ), Биљана Тануровска Ќулавковски (Локомотива) Никола Наумовски (соработник член на Плоштад слобода, активист и експерт во организирање на застапувачки процеси), Весна Кочанкова (кустос во НУ Музеј и завод Битола), Александар Литовски (историчар во НУ Музеј и завод Битола), Благојче Котески (советник во општина Битола) Александар Јовановски (АКТО фестивал Битола, граѓанска иницијатива „ Битола не е на продажба“), Влатко Деловски (граѓанска иницијатива „Битола не е на продажба“).
Во текот на 2017 година оваа група реализираше неколку средби поврзани со работни сесии и план на акции и тоа во јуни (28/29), јули (19), август (18/21), септември (2).
Работата на оваа група опфати: истражување за припадноста на Офицерски дом со фокус на прашањата: Кој е сопственик? Во чие владение е? Кои се моменталните планови на институциите во врска со овој објект? Кои се алтернативите кои кружат меѓу одлучувачите?

Read More

Life Long Burning (LLB) project results

Results for support of the Wild Card (residency in Budapest, Workshop Foundation) and Dance Works (Co-Production) in frame of Long Life Learning will be postponed for 10th of September.

Results will be published on the web site as Lokomotiva gets them by the jury. Jury consist of Alexandra Janeva Imfeld, Angelina Georgieva and Dejan Srhoj.

АКТО Агора: Каков Офицерски ни треба?

english below>>>>

2 септември 2017 (сабота)
12:00-14:30
АКТО АГОРА – ГРАЃАНИТЕ ЗА ЈАВНОТО ДОБРО – ГРАЃАНИТЕ ЗА ОФИЦЕРСКИ
КАКОВ ОФИЦЕРСКИ НИ ТРЕБА?
(Локација: парк на Офицерски дом)
Концепт: Ивана Васева, Филип Јовановски од АКТО Фестивалот за современи уметности
Кратко за јавната расправа:
Случајот со Oфицерски дом, како во просторот на грчката агора, ги судри помеѓу себе силите на заедницата. АКТО во рамки на јавната расправа/АКТО АГОРА: „Каков Офицерски ни треба?“ ќе се обиде да го стави во фокус прашањето за политичката природа на борбата на граѓаните за јавното добро разгледувајќи го од повеќе агли и нивоа преку искуствата и знаењата на поканетите говорници-учесници во јавната расправа.

Read More

NOMAD Dance Academy SUMMER 2017 /TEACHBACK – Teaching the teachers, developing the methods of education and learning in field of contemporary performing arts (dance)/ OHRID/ Scout Centre /21-29 AUGUST 2017/

Nomad Dance Academy is back this summer, returning from its journey with fresh ideas, inspiring teachers, ancient city and contemporary dance Workshops. Nomad Summer provides space for people to learn, share knowledge, enter research processes and perform. It is about creating a community that is open, ready for dialogue and reflection.

In parallel with the workshop programme Nomad Summer developed programme slots on the themes: Education policies/Formal and Informal education (in contemporary dance); Regional model for education and research (in contemporary dance) and models of collaboration; Methodologies in teaching/Feedback, organised in the form of Presentations and Discussions. Also, the programme offers Open Space slots – open for creation “right there on the spot” content, proposed by any participant. Read More