SYMPOSIUM_Precarious in capitalist culture, organized by Faculty of things that can’t be learned (FR~U), North Macedonia in partnership with Lokomotiva- Centre for New Initiatives in Arts and Culture and Rosa Luxemburg Stiftung South East Europe

English below

Прекаријатното во капиталистичката култура – Дали да продолжиме да живееме вака?

СИМПОЗИУМ ЗА РАЗМИСЛУВАЊЕ ЗА ИДНИНАТА ОД ПЕРСПЕКТИВА НА ТРУДОТ
Кино Култура, Скопје, 29-30 ноември, 2019 година

Организиран од Факултет за работи што не се учат (ФР~У) – Северна Македонија, во партнерство со Локомотива – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата и Роза Луксембург Штифтунг Југоисточна Европа

Курирано од Ивана Васева
Read More

Работилница на тема „Застапување на културните работници за работнички права“, водена од Тјаша Пуребер

Работилницата на тема „Застапување на културните работници за работнички права“, водена од Тјаша Пуребер (културна работничка и поранешна раководителка за застапување на Асоцијација – мрежа на независни културни работници во Словенија) , во рамките на SYMPOSIUM_Precarious in capitalist culture, во KINO Kultura на 29.11.2019 од 14 до 18 часот

Работилницата со Тјаша Пуребер е организирана од Локомотива – Центар за нови иницијатии во уметноста и културата, во рамките на годишната програма „Современа култура и јавни политики“ 2019, курирана од Виолета Качакова и Биљана Тануровска-Ќулавковски, развиена како дел од проектот „Програма на Локомотива во Кино Култура – проектен простор за современи изведувачки уметности и современа култура“, поддржана од Министерство за култура на Република Северна Македонија.

Повеќе информации за програмата: https://www.facebook.com/events/957751651266969/?active_tab=about

Read More