ЈАВЕН ПОВИК за поддршка и промоција на предлог проекти за реализација на нови прототип производи и услуги во сферата на креативните индустрии кои ќе се претстават како дел од програмата на 8.СКОПЈЕ КРЕАТИВА „Зелено Скопје”

Здружението на граѓани „Локомотива – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата” од Скопје организатор на Фестивалот за развој на креативните индустрии СКОПЈЕ КРЕАТИВА, 8-мо издание, објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК

за поддршка и промоција на предлог проекти за реализација на нови прототип производи и услуги во сферата на креативните индустрии кои ќе се претстават како дел од програмата на

8.СКОПЈЕ КРЕАТИВА „Зелено Скопје”

 

Програмата за развој на креативните индустрии „8.СКОПЈЕ КРЕАТИВА 2019” поддржува и промовира развој на нови и иновативни производи и услуги во сферата на креативните индустрии, како што се: дизајн (индустриски, графички, моден), применети уметности и занаетчиство, изведувачки уметности, нови медии, креативно-едукативни услуги, ИТ технологии и услуги, аудио-визуелни производи и услуги, производи и услуги од сфера на издаваштво и др. Производите и услугите кои се подржуваат во рамки на овој повик треба да имаат утилитарна намена. Read More