ЈАВЕН ПОВИК за графички решенија брендирање Зелено Скопје

Здружението на граѓани „Локомотива – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата” организатор на фестивалот за развој на креативните индустрии

8.СКОПЈЕ КРЕАТИВА „Брендирање на зелено Скопје”

објавува:

ЈАВЕН ПОВИК за изработка на предлог

графички решенија на тема „Зелено Скопје”

“Брендирање на зелено Скопје” е програмски дел на фестивалот за развој на креативните индустрии „8.СКОПЈЕ КРЕАТИВА” кој има за цел да ги поттикне младите дизајнери да размислуваат на темата „Зелено Скопје” и да понудат креативни графички решенија кои ќе се искористат за брендирање на линија на промотивни производи како дел од фестивалот.

Read More