SKOPJE KREATIVA 2019 – GREEN SKOPJE

FESTIVAL FOR DEVELOPMENT OF CREATIVE INDUSTRIES

SKOPJE KREATIVA – GREEN SKOPJE

program | 31 may – 2 june 2019 | KINO KULTURA and Youth Cultural Centre (YCC)

 

Macedonian below>>

 

FRIDAY | 31.05.2019 | KINO KULTURA

20.00 Festival opening

 

Remix the Cultural Reality

Exhibition of redesigns of posters of Macedonian films, music albums and book covers | Macedonia Street

Branding a Green Skopje | Design Program | KINO KULTURA, foyer

Promotional products with graphic design solutions on the topic of “Green Skopje” by Macedonian designers and illustrators Read More

ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на поп- ап стор (привремена продавница)

Здружението на граѓани „Локомотива – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата” организатор на фестивалот за развој на креативните индустрии
„Скопје Креатива 2019 – Зелено Скопје”

објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

за пријавување на поп- ап стор (привремена продавница)

 

Фестивалот за развој на креативните индустрии  „Скопје Креатива 2019 – Зелено Скопје” организира продажен поп- ап стор (привремена продавница) кој ќе се реализира во Кино Култура – проектен простор за современи изведувачки уметности и современа култура (ул. Луј Пастер бр. 3, Центар – Скопје) на 1 јуни од 12 до 19 часот. Read More

ЈАВЕН ПОВИК за графички решенија брендирање Зелено Скопје

Здружението на граѓани „Локомотива – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата” организатор на фестивалот за развој на креативните индустрии

8.СКОПЈЕ КРЕАТИВА „Брендирање на зелено Скопје”

објавува:

ЈАВЕН ПОВИК за изработка на предлог

графички решенија на тема „Зелено Скопје”

“Брендирање на зелено Скопје” е програмски дел на фестивалот за развој на креативните индустрии „8.СКОПЈЕ КРЕАТИВА” кој има за цел да ги поттикне младите дизајнери да размислуваат на темата „Зелено Скопје” и да понудат креативни графички решенија кои ќе се искористат за брендирање на линија на промотивни производи како дел од фестивалот.

Read More

ЈАВЕН ПОВИК за поддршка и промоција на предлог проекти за реализација на нови прототип производи и услуги во сферата на креативните индустрии кои ќе се претстават како дел од програмата на 8.СКОПЈЕ КРЕАТИВА „Зелено Скопје”

Здружението на граѓани „Локомотива – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата” од Скопје организатор на Фестивалот за развој на креативните индустрии СКОПЈЕ КРЕАТИВА, 8-мо издание, објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК

за поддршка и промоција на предлог проекти за реализација на нови прототип производи и услуги во сферата на креативните индустрии кои ќе се претстават како дел од програмата на

8.СКОПЈЕ КРЕАТИВА „Зелено Скопје”

 

Програмата за развој на креативните индустрии „8.СКОПЈЕ КРЕАТИВА 2019” поддржува и промовира развој на нови и иновативни производи и услуги во сферата на креативните индустрии, како што се: дизајн (индустриски, графички, моден), применети уметности и занаетчиство, изведувачки уметности, нови медии, креативно-едукативни услуги, ИТ технологии и услуги, аудио-визуелни производи и услуги, производи и услуги од сфера на издаваштво и др. Производите и услугите кои се подржуваат во рамки на овој повик треба да имаат утилитарна намена. Read More