„Политички театар“ предавање на Мишел Павловски

/english below/

ПОЛИТИЧКИ ТЕАТАР
Предавање на Мишел Павловски
Проследено со јавна дискусија со Лорета Георгиевска-Јаковлева, Софија Куновска, Маја Стевановиќ и Филип Јовановски. Модератор Биљана Тануровска – Ќулавковски.
среда, 18.12.2019 во Кино Култура
Предавањето и дискусијата се дел од „Програмата на Локомотива во Кино Култура во 2019 година”, програмска линија „Уметност, Политика, Институција, Тело“ поддржана од Министерство за култура и Општина Центар.

Read More

Перформанс/инсталација „Оваа зграда зборува (на)вистина“

English below >>>

05.11.2019 @ 19:00 I Kino Kultura | УПИТ програма

ОВАА ЗГРАДА ЗБОРУВА (НА)ВИСТИНА
Перформанс, инсталација
Добитник на главната награда „Златна Трига“ Прашкото квадриенале за перформанс дизајн и простор 2019
Read More

Предавање на Mike van Graan | 44. МОТ

🎭 44. MOT 2019 🎭
/scroll down for english

Театарот и постапартхејдот/постколонијална состојба: улогата на театарот во социјалната трансформација – искуство од Јужна Африка.
Театарот има заслуги во привлекувањето и во обезбедувањето интернационална публика, која имаше можност да изврши увид во човечкиот импакт на апартхејдот, учествувајќи во глобалниот притисок за да заврши овој злостор против човештвото. Драмите на Атол Фугард и на Market театарот станаа светски познати играјќи ја оваа улога. Но што со театарот во постапартхејдот ерата? Како ова може да се поврзе со театарот во посткомунистичките општества? Оваа предавање на Мајк ван Гран ќе рефлектира на овие теми преку неговата работа како современ драматург и културолошки активист.
*Предавањето ќе биде на англиски јазик, без превод. Read More

Lecture/discussion with Jelena Vesic- “Administration of aesthetics…”

Program ART POLITICS INSTITUTION BODY

// lecture // Jelena Vesić

After lecture talk with Jelena Vesić and guests participants Ivana Vaseva, Nebojsa Vilić, Vladimir Jancevski and Slobodanka Stevceska.

Moderator – Biljana Tanurovska Kjulavkovski

22.05.2019 @ 19:30 KINO KULTURA

It is our pleasure to start 2019 program Art Piolitics Institution Body with lecture by Jelena Vesić, titled “Administration of aesthetics or on underground currents of negotiating artistic jobs; between love and money, between money and love …” Read More

„Autonomy to Dance“ Promotion :: Presentation :: Workshop

Presentation and promotion of the specialized journal for performing arts “Maska” edition „Autonomy to Dance“ in Ljubljana and a workshop on ” How to research artistic practices or performing arts in Yugoslav context during the long 20th Century”.

Within the frames of the program „Art :: Politics :: Institution :: Body“ of  LOKOMOTIVA – Centre for New Initiatives in Arts and Culture from Skopje in Kino Kultura.

Read More