SKOPJE KREATIVA 2019 – GREEN SKOPJE

FESTIVAL FOR DEVELOPMENT OF CREATIVE INDUSTRIES

SKOPJE KREATIVA – GREEN SKOPJE

program | 31 may – 2 june 2019 | KINO KULTURA and Youth Cultural Centre (YCC)

 

Macedonian below>>

 

FRIDAY | 31.05.2019 | KINO KULTURA

20.00 Festival opening

 

Remix the Cultural Reality

Exhibition of redesigns of posters of Macedonian films, music albums and book covers | Macedonia Street

Branding a Green Skopje | Design Program | KINO KULTURA, foyer

Promotional products with graphic design solutions on the topic of “Green Skopje” by Macedonian designers and illustrators

 

Music Program | big hall KINO KULTURA

21.00 Dunja Ivanova – Green on the Air for a Green Skopje | Audio-visual installation

22.00 Robotek – RE:Cycled | Live act, album promotion

 

SATURDAY | 01.06.2019 | KINO KULTURA

12.00-19.00 Eco-sphere | Pop-up store for design, books and music editions by Macedonian authors and publishers/record labels

 

SATURDAY | 01.06.2019 | YCC

Children’s program | YCC children’s creative center

10.00-12.30Young and Green” with Veternica (Windmill) Collective

13.00-15.30We Write, Draw, Travel: We Want a Green Skopje” with Biljana Crvenkovska

11.00-16.00The Lost Feather” with Mare Trajkovska and Karolina Nikolova

14.00-16.00 Creative face-paint drawing: “Butterfly”

 

16.00-21.00 Exhibition of new prototype products and services in the area of the creative industries supported within the festival | Design Program | YCC hall and ground-floor foyer of Cinema Frosina

19.00 Official opening and presentation of the authors

 

Ecologies of the City | Architecture Program | YCC park

19.00-19.30 Opening of the architectonic body which strengthens the capacities and the synergies of the YCC park.

19.30-20.30 Lecture by Nicola Russi, Italia, Presentation of the “Climate Agents”

21.00-22.00 The Beautiful City? – films by Faculty of Drama Arts students Skopje at the YCC park

 

Theater | YCC Cinema Frosina

20.00-21.00 “How to Make a Human”, directed by: Hana Milenkovska, production: Theater Navigator Cvetko

Music Program | YCC first-floor foyer, Cinema Frosina

23.00 Afriqua a.k.a. Adam Longman Parker from Berlin; local support Mirko Popov

 

SUNDAY | 02.06.2019

12.00-13.00 Beautification of the City | Design Program | Yard of the National Student Center “Skopje”

 

SUNDAY | 02.06.2019| KINO KULTURA

11.30-13.00 Morning Cinema | Film Program | big hall KINO KULTURA

Films from the Archive of “Vardar Film”, 1948 – 1986

 

Redefine Your Reality | big hall KINO KULTURA

14.00-18.30 Presentations and workshops on innovation, connecting creativity with technology, internet-technology and activism

 

20.00-21.30 Cinema under the stars | Film Program | park KINO KULTURA

Films from the archive of “Vardar Film”, 1948-1986, second part.

 

Music Program | Festival Closing Night | big hall KINO KULTURA

22.00 Echo of the distant past | DJ-set by HyperTech and Nenad Stefanovski – Bruce

 

* Free entrance for all the festival events

 

IMPRESSUM

Festival Team

Violeta Kachakova – Festival Director and Program Editor

Biljana Tanurovska-Kjulavkovski – Festival Program Editor

Jana Acevska – Design Program Editor

Dejan Ivanovski, Maksim Naumovski and Igor Vecovski – Architecture Program Editors

Mirko Popov – Music Program Editor

Pavle Ignovski – Film Program Editor

Elena Risteska and Evdokia Nikolova-Liere – Festival Program Coordinators

Angela Petrovska – Festival Program Assistant-Coordinator

Denica Bojarovska – PR and Marketing Manager

Gjurgica Hristovska – Administrator

 

Jana Acevska – graphic design of promotional materials

Ivana Kuzmanoska – language editor (Macedonian)

Ana Vasileva – translation into English

 

 

Festival organizer: Citizens’ Association Lokomotiva – Center for New Initiatives in Art and Culture, Skopje.

 

Festival partners and associate: KINO KULTURA, project space for contemporary performing arts and contemporary culture, Youth Cultural Center (MKC), Theater Navigator Cvetko, PMG Recordings, Veternica Collective, Axioma – Association for Cultural Cooperation and Exploration, Begemot Publishing House, Makedox, Vardar Film, Faculty of Architecture – Skopje, Faculty of Forestry  — Skopje, PE Parkovi i zelenilo, Municipality of Centar, National Student Center “Skopje” and Fund for Innovations and Technological Development.

 

Media sponsors: kliping.mk, Kanal 103

 

Festival Locations

KINO KULTURA, 3 Luj Paster St., 1000 Skopje

Youth Cultural Center/Mladinski Kulturen Centar, 15 Dimitar Vlahov Quay, 1000, Skopje

The Festival is realized with the support of the CITY OF SKOPJE

 

______________________________________________________________

 

Фестивал за развој на креативните индустрии 

СКОПЈЕ КРЕАТИВА 2019- ЗЕЛЕНО СКОПЈЕ

| ПРОГРАМА | 31 мај – 2 јуни 2019 |

 

ПЕТОК / 31.05.2019 / КИНО КУЛТУРА

| 20.00 Отворање на фестивалот |

поздравен говор на тимот на фестивалот

| Ремиксувај ја културната стварност |

Изложба во јавен простор на редизајни на постери за македонски филмови, корици на музички албуми и на книжевни дела. |ул. Македонија|

| Брендирање на зелено Скопје | Програма за дизајн |

Претставување на промотивни производи со графички решенија на тема „Зелено Скопје” изработени од од македонските дизајнери и илустратори: Зоран Кардула, Немања Трајковиќ, Давор Кешќец, Емилија Десановска и Марина Размоска |фоаје во Кино Култура|

 

| Музичка програма |

| голема сала Кино Култура |

| 21.00 Дуња Иванова – Зелено во етерот за зелено Скопје |

Звучно-визуелна инсталација, изведба на композиции од современи авангардни и популарни автори кои го имаат изразот „зелено/green“, проследена со видеозапис со визуализации од Скопје

| 22.00 Роботек – RE:Cycled |

Настап во живо, промоција на RE:Cycled, специјално ЦД и електронско издание за фестивалот „Скопје Креатива 2019”

 

САБОТА/ 01.06.2019/ КИНО КУЛТУРА

| 12.00-19.00 Еко сфера |

| Поп-ап стор за дизајн, книги и музички изданија од домашни автори и издавачи |

 

САБОТА/ 01.06.2019/ МКЦ

| Програма за деца |

| МКЦ детски креативен центар |

| 10.00-12.30 „Млади и зелени“ со „Колектив Ветерница“ |

Работилница за деца со јавна презентација за невербален сценски израз со отелотворување на емоциите што децата ги чувствуваат во секојдневието во градот во кој живеат.

| 13.00-15.30 „Пишуваме, цртаме, патуваме: Сакаме зелено Скопје“ со Билјана Црвенковска |

Креативна работилница за деца од 6 до 9 години која поттикнува креација и имагинација кај децата на една многу важна тема – зелено Скопје!

| 11.00-16.00 „Изгубениот пердув“ со Маре Трајковска, Каролина Николова |

Анимациска програма за деца во светот на приказната „Изгубениот пердув“ каде што децата читаат, бојат, учат факти за специфични животни, решаваат загатки, поставуваат и одговараат на прашања, креираат 3Д-форми.

| 14.00-16.00 Креативно цртање на лица на деца со facepaint „Пеперутка“ |

 

| Изложба на нови прототип-производи и услуги во сферата на креативните индустрии поддржани во рамките на фестивалот | Програма за дизајн |

16.00-21.00 Изложбата е отворена за посета од 16 до 21 часот.

19.00 Официјално отворање со претставување на авторите и на делата

| МКЦ хол и долно фоаје кино Фросина |

„Celebrate life – Почни од себе“ – Горан Костовски Ind.og, „Миаботаника – ЛЕД-светилки” – Борјана Насева, „Примери“ – Арт еквилибриум, „Духот на старата градска куќа“ – здружение Градот убав, „Скаменета природа“ – Андреј Митевски, „Вода и камен“ – Александар Наумоски, Цртаме стрип „Скопје зелено пак ќе бидеш“ – Стрип-центар на Македонија, Велес, „Како да дизајнираме промена“ – Приватен принт, „Документирање техники за бојадисување волна на традиционален начин“ – Маја Миноска-Павловска, „Платформа за аудиокниги на македонски јазик“ – Флуктус, „Рециклиран маркетинг“ – Владимир Ристовски, „Еко-цевки“ – Јасмина Главинче WIZART,  „Eggshell-Hatched” – Глигор Кузмановски, „Зарез-резови во теракота“ – Анета Попова, „ReTex-Archisegment /РеТекс-Архисегмент“ – Екатерина Намичева, „Градење на патот до зелен град“ – Јасмина Пислевиќ

 

| Екологии на градот | Програма за архитектура |

| МКЦ парк |

19.00-19.30 Отворање на архитектонско тело (приклучок) кое ги зајакнува и вмрежува капацитетите на местото – паркот на Младински културен центар.

19.30-20.30 Предавање на Никола Руси, Италија – основач на „Лабораторио перманенте“, професор по архитектура и урбана композиција на Политехничкиот факултет во Торино и член на Извршниот одбор на АНЦСА, Националното здружение на историски и уметнички центри. Презентација на „Климатските агенти“ – проект за регенерација на два напуштени железнички дворови на северната и јужна периферија на Милано кој ја сврти перспективата на тековниот економски развој во обратна насока и предлага два нови еколошки уреди. /во соработка со МКЦ/

21.00-22.00 Градот убав? – филмови на ФДУ Скопје во Парк МКЦ

Избор на неколку документарни филмови на студентите на Факултетот за драмски уметности /Сандра Ѓорѓиева, Владимир Митревски, Горјан Атанасов/ што го коментираат животот на младите во современо Скопје.

 

| Театар |

| МКЦ кино Фросина |

20.00-21.00Како се прави човек“ – колективно авторство, режија: Хана Миленковска, продукција: Театар на Навигаторот Цветко

 

|  Музичка програма |

| МКЦ горно фоаје кино Фросина |

23.00 Afriqua а.к.а Адам Лонгман Паркер од Берлин, локална поддршка Мирко Попов

 

НЕДЕЛА / 02.06.2019 / КИНО КУЛТУРА

| 12.00-13.00 Бјутификација на градот | Програма за дизајн |

| Дворот во Државниот студентски центар „Скопје“ |

Презентација на резултати од „бјутификација“ или визуелно подобрување преку хортикултурно уредување, садење дрвја, грмушки и друго зеленило на дворот во Државниот студентски центар „Скопје“, реализирано преку план-проект изработен од професори и студенти од Шумарскиот и Архитектонскиот факултет.

 

| Кино утро | Филмска програма |

| голема сала Кино Култура |

11.30 – 13.00 Селекција на филмови од архивата на „Вардар филм“ – документарци, реклами, патописни репортажи, снимени во периодот од 1948 до 1986, прв дел.

 

| Редефинирај ја својата реалност |

| голема сала Кино Култура |

14.00-18.30 Презентации на иновации каде што се спојува креативноста со технологијата, интернет-технологијата и активизмот.

„Можеш ли без ѓубре?“- Андријана Папиќ-Манчева, ГЕТ-Велосипед – Венито комерц ДООЕЛ, Fashionably smart-3Д-печатени модни додатоци – ТАБМАКЕР ДООЕЛ, pulse.eco – О2 иницијатива и Нетсетера, The Data I Breathe/МојВоздух – Горјан Јовановски, „Здравје пред профит за Центар“, Проект НЕДЕЛАТА НА ИЗЛОЗИ, М3DS Академија за 3D и Game Design, Фонд за иновации и технолошки развој.

 

| Кино под ѕвездите  | Филмска програма |

| парк Кино Култура |

20.00-21.30 Селекција на филмови од архивата на „Вардар филм“ – документарци, реклами, патописни репортажи, снимени во периодот од 1948 до 1986, втор дел.

 

| Музичка програма | Затворање на фестивалот |

| Ехо од далечното минато |

| голема сала Кино Култура |

22.00 Диџеј-сет на HyperTech и Ненад Стефаноски–Брус

 

* * *

Тим на фестивалот

Виолета Качакова – директор и програмски уредник на фестивалот

Биљана Тануровска-Ќулавковски – програмски уредник на фестивалот

Јана Ацевска – уредник на програма за дизајн

Дејан Ивановски, Максим Наумовски и Игор Вецовски – уредници на програмата за архитектура

Мирко Попов – уредник на музичката програма

Павле Игновски – уредник на филмската програма

Елена Ристеска и Евдокиа Николова-Лиере – координатори на програмата на фестивалот

Анџела Петровска – асистент-координатор на програма на фестивалот

Деница Бојаровска – ПР и маркетинг-менаџер

Ѓурѓица Христовска – администратор

 

Јана Ацевска – дизајн и графичко обликување на промотивни материјали

Ивана Кузманоска – лектура на македонски јазик

Ана Василева – превод на англиски јазик

 

Организатор на фестивалот: Здружение на граѓани Локомотива – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата, Скопје.

 

Партнери и соработници на фестивалот: Кино Култура, проектен простор за современи изведувачки уметности и современа култура, Младински културен центар, Театар на Навигаторот Цветко, ПМГ Рекордингс, Колектив Ветерница, Аксиома – асоцијација за културна соработка и истражување, издавачка куќа Бегемот, МакеДокс, Вардар филм, Архитектонски факултет – Скопје, Шумарски факултет – Скопје, ЈП Паркови и зеленило, Општина Центар, Државен студентски центар „Скопје“ и Фонд за иновации и технолошки развој.

Медиумски спонзори: kliping.mk, Канал 103

 

Локации на фестивалот

Кино Култура, ул. Луј Пастер бр. 3, 1000 Скопје

Младински културен центар, ул. кеј Димитар Влахов 15, 1000 Скопје

 

Фестивалот се реализира со поддршка на Град Скопје

Влезот е слободен за целосната програма на фестивалот.