Перформанс на Соња Преград – Хрватска

english below//

| 3 септември, Отворен графичко студио, 20 часот |
| Carnival tent rusts in the evening breeze – un/packing of objecthood |
Автор/изведувач: Соња Преград [Хрватска]
Продукција: Četveroruka/Fourhanded
времетраење: 40 мин.
Настанот и просторот на „Carnival tent rusts in the evening breeze – un/packing of objecthood” функционира истовремено и во спротивност како перформанс, и како изложба. Во него 9 „предмети” се изложени/изведени – перформанс како објект што се состои од време, предмети позајмени од публиката, риенактмент на перформансот „Meeting Point” на хрватската уметничка Сања Ивековиќ, пишување на ѕид, тинејџерски дневник од 1991, облека купена во хрватската фабрика за текстил во банкрот – Каменско, шеќерни коцки и танцот како предмет. Изведувачот/авторот/кураторот поттикнува игра каде предметите се релации, релациите се движења и движењата се предмети.

Соња Преград (Загреб/Берлин) е кореографка, изведувач и професор со завршени магистерски студии на Соло/Танц/Авторство на Universitaet der Kunste Berlin и диплома на ArtEZ Arnhem. Нејзините соло дела и соработки со Willy Prager, Silvia Marchig, Marjana Krajač и многу други се изведени на фестивали во Германија, Хрватска и во останатиот дел од Европа. Таа како изведувачка се појавува во делата на Meg Stuart, Boris Charmatz, Sanja Iveković, Isabelle Schad и други. Од 2007 година таа е една од ко-основачите и организаторите на фестивалот IMPROSPEKCIJE. Таа предава на програмата SMASH Berlin program и the Academy for Fine Arts, Department for Animated Film and New Media. Таа е добитничка на наградата Croatian Theatre Award за најдобар женски перформанс и најдобро дело во 2018 за претставата In here and Out there и специјално признание на 26th Slavonian biennale за делото Carnival tent.

Партнер во реализација на перформансот е Отворено Графичко Студио

Перформансот се реализира во рамки на УМЕТНИЧКАТА РЕЗИДЕНЦИЈА во Кино Култура на Соња Преград (кореограф/изведувач) и Марко Гутиќ Мижимаков (визуелен уметник/изведувач) од Хрватска во организација на здружение на граѓани Локомотива – Скопје.

Резиденцијата е дел од програмата „Современа кореографија и танц” на Локомотива која се реализира со поддршка на Министерство за култура / Ministria e Kulturës, Град Скопје и Општина Центар

 


english//
| 3 September, Open Graphic Studio, 20:00 |
| Carnival tent rusts in the evening breeze – un/packing of objecthood |
Author/performer: Sonja Pregrad
Production: Četveroruka/Fourhanded
duration: 40 min.

The event-space functions simultaneously and in contradiction as a performance and as an exhibition. Within it 9 ‘objects’ are exhibited/performed – performance as an object consisting of time, objects borrowed from the audience, a re-enactment of a performance art work Meeting Point by Sanja Iveković, a wall-writing, a teenage diary from 1991, garments bought at the Kamensko factory in bankruptcy, sugar cubes, and the dance as an object. The performer/author/curator instigates a game where objects are relations, relations are movements and movements are objects.

Sonja Pregrad (Zagreb/Berlin) is a dance maker, performer and teacher with MA in Solo/Dance/Authorship obtained at Universitaet der Kunste Berlin and bachelor’s degree obtained at ArtEZ Arnhem. Her solo works and collaborations with Willy Prager, Silvia Marchig, Marjana Krajač and many others have been performed in festivals in Germany, Croatia and the rest of Europe. She performs for Meg Stuart, Boris Charmatz, Sanja Iveković, Isabelle Schad and others. Since 2007, she is one of cofounders and organizers of the festival IMPROSPEKCIJE. She is teaching within SMASH Berlin program and the Academy for Fine Arts, Department for Animated Film and New Media among others. She got Croatian Theatre Award for the best female performance and the best work in total in 2018 for In here and Out there and a special mention at the 26th Slavonian biennale for the Carnival tent.

Open Graphic Studio is partner in realisation of the performance.

The performance is realised in the frame of the RESIDENCY STAY of the Croatian artists Sonja Predrad (choreographer / performer) and Marko Gutić Mižimakov (visual artist / performer) in Kino Kultura Skopje, organized by Lokomotiva – Skopje.

The Residency is part of the “Contemporary Choreography and Dance” programme of Lokomotiva supported by Ministry of Culture, the City of Skopje and the Municipality of Centar.