“The Lost Feather” with Mare Trajkovska, Karolina Nikolova

“The Lost Feather” Mare Trajkovska, Karolina Nikolova

The children’s story “The Lost Feather” has been translated into a multi-functional coloring book, through which, in addition to reading the story, children learn facts about specific animals, solve puzzles, ask questions, create 3D forms and other creative things. Characters emerge from the story to be used for a memory game and a jigsaw puzzle. The story continues in “reality”, that is, the children will have the opportunity to enter the magical world of the story “The Lost Feather” by playing in a specially designed space – a capsule, with an interior design containing elements from the story.

Mare Trajkovska

B.A in fashion design from FON University. As of 2015, she has started to build her own brand under the name “Matra” by opening her own studio. She is a costume designer and a set designer of several theater plays in the country.

Karolina Nikolova

B.A in fashion design at FON University. She gained her experience during her studies, by participating in fashion shows, fashion editorials and theater plays as assistant costume designer.

YCC children’s creative center, 1 june || 11.00-16.00

 

 

„Изгубениот пердув” со Маре Трајковска, Каролина Николова

Приказната за деца „Изгубениот пердув“ е преточена во мултифункционална боенка во која освен што ќе ја читаат приказната, децата ќе научат факти за специфични животни, ќе можат да решаваат загатки, да поставуваат и одговараат на прашања, да креираат 3Д-форми и други креативни работи. Од приказната ќе се издвојат карактери за развој на мемориска игра и сложувалка. Приказната продолжува во „реалност“, односно децата ќе имаат можност да влезат во волшебниот свет на приказната „Изгубениот пердув“ преку игра во специјално изработениот простор – капсула, со дизајниран ентериер со елементи од приказната.

Во рамките на презентацијата на фестивалот, замислена како интерактивна игра, ќе издвоиме првичен тираж на боенки, сложувалки и мемориски игри кои ќе може да ги набават посетителите. Собраните средства ќе му се донираат на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата – Козле со цел преку овој проект, освен забава и едукација, да украдеме вистински насмевки од оние на кои сме им најпотребни.

Маре Трајковска

Дипломиран моден дизајнер на Универзитетот ФОН. Од 2015 година почнува да гради свој бренд под името „Матра“ со отворање на сопствено студио. Костимограф е и сценограф е на неколку театарски претстави во земјата.

Каролина Николова

Дипломиран моден дизајнер на Универзитетот ФОН. Работното искуство го стекнува уште во студентските денови преку учество во ревии, модни едиторијали и театарски претстави како асистент-костимограф.