HyperTech & Ненад Стефаноски-Брус / HyperTech & Nenad Stefanoski–Bruce

Ехо од далечното минато

„Ехо од далечното минато“ е музичка клупска вечер посветена на музиката од нашето поблиско и подалечно минато и од нашата поблиска и подалечна околина со главен акцент на funk, soul, disco, jazz, rare grooves & broken beats. За „Ехо од далечното минато“ е одговорна екипата во состав: Ненад Стефаноски (Foolish Green/Green Out), Гоце (САФ), HyperTech и Чваре.

Echo of the Distant Past

“Echo of the Distant Past” is a club music night dedicated to the music from our more recent and more distant past, and our closer and more distant environment, with the main emphasis on funk, soul, disco, jazz, rare grooves & broken beats. “Echo of the Distant Past” is in the hands of: Nenad Stefanoski (Foolish Green/Green Out), Goce (SAF), HyperTech and Chvare.

Димитар Ризов или HyperTech

HyperTech своите музички почетоци ги бележи кон крајот на 90-тите години на минатиот век. Коосновач и член е на „Течна кујна“, првата drum`n`bass емисија во Македонија на Канал 103, „D2”, BTKRSH и Funky Fresh колективните. Покрај настапите во земјата, бележи и интернационални настапи на фестивали и клубови низ Европа.

Dimitar Rizov or HyperTech

HyperTech had his music beginnings towards the end of the 90s of the previous century. He is the co-founder and member of “Liquid Kitchen” the first drum`n`bass show in the coun-try in Kanal 103, and the „D2”, BTKRSH and Funky Fresh collectives. Apart from his sets in the country, he also has had international gigs in festivals and clubs across Europe.

https://soundcloud.com/hypertech
https://www.mixcloud.com/HyperTech/
https://www.facebook.com/ehooddalecnotominato/

Ненад Стефаноски – Брус

Ненад Стефаноски – Брус е дел од Foolish Green, Legijata и Green Out. Својата диџејска кариера ја започнува пред неколку години инспириран од mod музиката и македонската забавна музика од минатиот век. Важи за пасиониран собирач и селектор на ретка музика која се движи од swing и rock`n`roll, преку funk и soul, до диско и rare grooves.

Nenad Stefanoski – Bruce

Nenad Stefanoski – Bruce is a part of Foolish Green, Legijata and Green Out. He started out his career as DJ several years ago, inspired by mod music and the Macedonian pop music from the previous century. He is considered to be a passionate collector and selector of rare music ranging from swing and rock`n`roll, through funk and soul, to disco and rare grooves.

https://www.youtube.com/user/foolishgreenmusic

 

Кино Култура, 2 јуни, 22 часот

Big hall, Kino Kultura, 02 june, 22.00